0

За проекта

Първоначално в http://www.graphviz.org/About.php. Отидете на главната страница.

Графика визуализация

Графичната визуализация е начин за представяне на структурна информация, като диаграми на абстрактните графики и мрежи. Той има важни приложения в интернет мрежата, биоинформатиката, софтуерното инженерство, базата данни и уеб дизайна, машинното обучение, и във визуални интерфейси за други технически области.

Гравиз е софтуер с отворен източник на графична визуализация. Той има няколко главни програми за оформление. Вижте галерията за примерни формати. Той също има уеб и интерактивни графически интерфейси и помощни инструменти, библиотеки, както и езиково обвързване. Ние не сме в състояние да възложим много работа на GUI редакторите, но има доста малко външни проекти и дори търговки инструменти, които включват Гравиз. Може да немерите някои от тях в раздел Ресурси.

Програмите за форматиране не Гравиз правят описания на графики в опростен език и създават диаграми в достъпни формати, като например изображения и  SVG за уеб страници, PDF или Postscript за включване в други документи; или дисплей в браузър с интерактивна графика.

Гравиз има много полезни функции за конкретни диаграми, като например опции за цветове, шрифтове, таблични възлови оформления, стилове  линии, хипервръзки, както и обичайни форми.

На практика, графиките обикновено са получени от външни източници на данни, но те могат също така да бъдат създадени и редактирани ръчно, дори като необработени текстови файлове или в графичен редактор. (Гравиз не е предназначен да бъде заместител на Visio, така че вероятно бихте били възпрепятствани да се опитате да го използвате по този начин.)

Пътна карта

dot – „йерархични” или наслоени чертежи на носочени графики. Това е инструментът по подразбиране за използване, ако границите имат насоченост. dot има за цел граници в една и съща посока (отгоре надолу или отляво на дясно) и след това се опитва да избегне пресичанията на границите и да намали дължината им.

neato – оформления по „пролетен модел”. Това е инструментът по подразбиране за използване, ако графиката не е толково голяма (около 100 разклонения) и не знаете нищо за нея. Neato се опитва да намали глобалната енергийна функция, която е еквивалентна на статистическо многоизмерно мащабиране. Постигане на решението чрез използването на стрес мажоризация, въпреки по-стария алгоритъм Kamada-Kawai, който използвайки най-стръмното спускане, също е на разположение. fdp изпълнява решението на Фръчтерман-Рейнголд, включващо мултигрид разрешител, който борави с по-големи графики и групирани и неориентирани графики.

fdp – оформления по „пролетен модел” подобни на тези на neato, но правещи това чрез намаляване на мощността, а не работене с енергия. fdp изпълнява решението на Фръчтерман-Рейнголд, включващо мултигрид разрешител, който борави с по-големи графики и групирани и неориентирани графики.

sfdp – многомащабна версия на fdp за оформление на големи графики.

twopi – радиални оформления, след Graham Wills 97. Разклоненията са поставени на концентрични кръгове, в зависимост от тяхното разстояние от дадено коренно разклонение. Можете да настроите коренното разклонение или да оставите twopi да направи това.

circo – окръжно оформление, след Six и Tollis 99, Kauffman and Wiese 02. Това е подходящо за определени диаграми на няколко циклични структури, като например някои телекомуникационни мрежи.

Потребители

  • dotty – изключително адаптивни Unix/X windows наблюдател, който в последствие е бил пренесен към Microsoft Windows.
  • tcldot – скриптово езиково удължаване TCL/TK за Гравиз
  • WebDot – tcldot скриптирана WWW услуга за графиките в HTML документите.

Има и опростена версия, написана в perl.

  • Grappa – пакет Java за графики с пълни структури графични данни.
  • ZGRViewer – SVG базирани мащабирани графични зрители за големи графики.
  • Mac OS X graphviz
  • smyrna – прототип OpenGL потребител.

Филтъри

  • gvpr е графичен редактор с общо предназначение, в духа на awk, sed (или perl, ако не знаете тези).

Примерни приложения

Контакти

В случай, че попаднете на грешка или смятате, че нещо не работи както трябва, моля предоставете доклад за грешката, използвайки формата. Ако имате общи въпроси или не сте сигурни как работят нещата, моля първо публикувайте в пощенския списък на Гравиз. Ние следваме списъка, но има и много потребители, които биха могли да ви отговорят по-добре или по-бързо, отколкото ние. Моля, не изпращайте подробни доклади за грешки там.

John Ellson (за проблеми с размера, инсталирането, конфигурирането на софтуера или на този уеб сървър)

Emden Gansner (за всички проблеми за графичното оформление)

Yifan Hu (да допринесете за примерните графики)

Arif Bilgin (за проблеми свързани с Windows)

Dwight Perry (за проблеми с уебсайта)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *